NCPO.be

Vanuit mijn eigen levenswandel zijn een aantal inzichten en overtuigingen ontstaan. Eerder toevallig bleek mijn opgedane kennis, tijdens mijn persoonlijke queeste, interessant voor andere mensen.
Tot dat moment was het nooit in me opgekomen dat er enige waarde bestond aan “wat ik leerde” door het te delen met anderen.
Daarna werd ik door deze gedachte zo ingenomen en werd mijn levensdoel pas écht duidelijk.
Wat een mens kan en waarin die slaagt hing niet langer vast aan “hoe die” gemaakt was en “waar die” geboren werd.
Nog steeds zien mensen zichzelf en elkaar als een verzameling van eigenschappen waar “iets” kan aan geschaafd worden maar uiteindelijk zeer persoonlijk zijn en strikte beperkingen heeft.
Gelukkig werd deze manier van denken achterhaald door de wetenschap en konden ook vele religieuze boodschappen een veel ruimere betekenis krijgen.
Mentaal kunnen we ons vergelijken met een “Mega Computer” die nog lang niet uitgevonden werd. De beperking van xx Gb RAM geheugen, xx Mhz processorsnelheid of xx Tb harde schijf ,. . .  is onbestaande omdat we zoveel hersencellen en -verbindingen kunnen aanmaken als nodig. DankU wetenschap!
We werden geboren met een aantal voor geïnstalleerde vaardigheden of aanleg tot deze vaardigheden, “ALLE” andere kunnen we er gewoon bij creëren wanneer het belangrijk genoeg is.
Dit inzicht leert ons dat we zowat “alles” kunnen aanleren dat nodig is.
Vooral ons “foutief geleerde” overtuiging dat we iets ‘niet’ kunnen en vooral ergens “niet goed genoeg" voor zijn, beperken ons in wat we durven proberen.
Wil jij jouw mogelijkheden leren ontdekken en zien wat jij kan bereiken zonder, zoals ik, er meer dan 30 jaar over te doen?
Neem dan gerust contact op, ik ben er klaar voor om al mijn kennis en zichten te delen.
Tot spoedig!
Ga hier rechtstreeks naar de website