Pestcontrolwebshop.be

Doorheen de jaren dat ik voor polson.be vaak keukens bezocht, kreeg ik steeds vaker vragen naar “iets tegen muizen , ratten, vliegen, kakkerlakken,…”
Meestal kon ik hierin wel voldoen al voelde ik de drang om me daarin bij te scholen. Via het PCLT kwam ik erachter dat het allemaal een stuk ingewikkelder is maar het soms ook heel eenvoudig kan zijn om “iets” op te lossen.
De groei die we daarin kenden dwong ons deze af te splitsen van de bestaande bezigheden.
www.pestcontrolwebshop.be werd georganiseerd.
Ongediertebestrijding en het milieu.
De meeste bestrijdingsmiddelen werken op basis van een lokmiddel en een gifstof.
Terwijl de lokstoffen meestal voedselgericht zijn bestaan de gifstoffen uit chemische bestanddelen die inwerken op het zenuwstelsel van insecten en spinachtigen of middelen die de bloedstolling tegengaan bij knaagdieren.
Beide stoffen komen uiteindelijk in pure vorm om in een afgebroken versie in de natuur terecht. Dit kan nevenschade veroorzaken wanneer een ander dier het kadaver van het pestdier op eet.
Eveneens blijven chemische componenten zeer lang on de bodem terwijl ze langzaam richting het grondwater zakken.  Net zoals microplastics, antibiotica, hormonen,… hebben deze stoffen een nadelige invloed op het milieu en de volksgezondheid.
Daarom worden steeds strengere eisen gesteld in het gebruik van dergelijke bestrijdingsmiddelen.

Een tendens komtopzetten om na te gaan of bestrijdingsmiddelen die lager gedoseerd zijn mogelijks even goed werken. Dit blijk dan ook zo te zijn.
Knaagdieren eten blijkbaar vele malen meer op van het bestrijdingsmiddel, dan nodig zou zijn om ze effectief te doden.
Producten tegen houtworm blijken met halve dosering minstens even snel en even lang te functioneren.
Dit en vele andere wendingen sturen de ongediertebestrijding richting “meer effect met minder werkzame stof = minder belasting van de natuur en volksgezondheid.
Dit kunnen we enkel toejuichen
We zien het dan ook als onze kerntaak om klanten degelijk van informatie te voorzien zodat ze, mits een behoorlijke toepassing, het beste resultaat bekomen tegen een zo laag mogelijke kost.
Snijden we daarmee in ons eigen leer?
Dat mag zo lijken.
Zoveel mogelijk verdienen aan zo weinig mogelijk werk lijkt efficiënt, de klantentevredenheid en -vertrouwen heeft ons een verhouding opgeleverd tussen inspanning/opbrengst waar we meer dan tevreden over zijn.
Ga hier rechtstreeks naar de webwinkel